Iranian Conferences


فراخوان مقاله

دومین همایش ملی موتوهای درونسوز

دومین همایش ملی موتوهای درونسوز ،  ۱۷ تا ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل و انجمن علمی موتور ایران در شهر بابل برگزار می شود.

از پژوهشگران و مهندسین علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۳۰ آبان با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند.
Search in Iranian Conferences

CONFERENCES LIST