Iranian Conferences


فراخوان مقاله

بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران

بیست و پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی مهندسی‌ زیست پزشکی ایران، ۸ تا ۹ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهاب دانش در شهر قم برگزار می شود.

از تمامی علاقه مندان به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات حداکثر تا  ۳۱ خرداد با توجه به محورهای برگزاری بیست و پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.
Search in Iranian Conferences

CONFERENCES LIST