Iranian Conferences


فراخوان مقاله

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2020)، در تاریخ ۱۹  تا ۲۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه فردوسی مشهد در شهر مشهد برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱ تیر با توجه به محورهای کنفرانس اقدام نمایند.
Search in Iranian Conferences

CONFERENCES LIST