Iranian Conferences


فراخوان مقاله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

هشتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله،  ۲۰ تا ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله برگزار می شود.

کنفرانس هشتم به منظور برجسته سازی اهمیت استفاده از علم و فناوری در کاهش خطرپذیری و توسعه با شعار «توسعه پایدار مبتنی بر دانش در کشورهای در معرض خطر زلزله»  در شهر تهران برگزار خواهد شد.

از پژوهشگران و مهندسین علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۹ اسفند و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ با توجه به محورهای هشتمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.
Search in Iranian Conferences

CONFERENCES LIST