Iranian Conferences


فراخوان مقاله

هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت

هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختدر تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ تا ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ توسط پژوهشکده پولی و بانکی در در شهر تهران برگزار می شود.

از محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال چکیده مقالات تا ۵ آذر و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود در این دوره همایش حداکثر تا ۱۵ دی با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند
Search in Iranian Conferences

CONFERENCES LIST